Tisková zpráva KomiksFEST! 2006 | KomiksFEST!

KomiksFEST!

Tisková zpráva KomiksFEST! 2006

KomiksFEST!, který se koná ve dnech 21.–29. října v Praze, je širokospektrální multimediální festival, který chce prezentovat komiks jako svébytné, formálně a tématicky neomezené médium.

Prostřednictvím výstav, filmových projekcí, divadelních před­stavení, diskusí a prezentací nakladatelství a jejich aktuálních kniž­ních novinek usiluje KomiksFEST! o představení komiksu jako zajímavé a rovnoprávné součásti soudobé umělecké a me­diální scény. Současný komiks navazuje plodné vztahy s eta­blovanějšími uměnami a médii, obohacuje je o nové podněty, ale zároveň zů­stává ve své podstatě svůj a ve vyjadřovacích pro­středcích neza­měnitelný. Navzdory jeho historickému chápaní a mnoha zažitým stereotypům je moderní komiks univerzální a seriózní formou prezentace jakýchkoli sdělení, ať již s ambicí uměleckou či zábavní.

A takovým je pro KomiksFEST! – dospělým médiem, jehož vrchol­né projevy jsou rovny vrcholům jiných kulturních forem. Komiks­FEST! 2006 je prvním ročníkem akce, která nebude jen (stavovsko-fanouškovským) setkáním „zasvěcených“, ale která chce primárně popularizovat komiks široké veřejnosti jako hodný její pozornosti, jako atraktivní a nešablonovitou součást současné kultury.

K hostům festivalu patří legenda britské komiksové scény Bryan Talbot, své výstavy a workshopy budou mít nejlepší domácí kreslíři (Jiří Grus, Karel Jerie, Honza Bažant a další), chystá se řada křtů a čerstvých publikací (sebraná trilogie Alois Nebel s alternativním koncem, nový Aargh!, druhý díl Monstrkabaretu Freda Brunolda nebo vícevjemový projekt Wall After Wall), odehrají se divadelní představení i koncerty.