Lene Ask | KomiksFEST!

Lene Ask

Lene Ask

hoste_lene-ask

Norsko neplodí jen surreálně depresivní undergroundové komiksy, jak dokazuje autorka, jejímž hájemstvím je delikátní, realistická tužka a příjemné, jemné použití barev. Původní profesí fotografka, která získala část svého vzdělání i na výměnném pobytu v Praze, prorazila v roce 2006 s komiksem Hitler, Jesus og farfar (Hitler, Ježíš a dědeček). Vyprávění o hledání kořenů a cestě do Německa získalo jako debut roku cenu Sproing a vyšlo v nákladu 50 000 výtisků. Ostatně rodinné vztahy jsou častým autorčiným námětem, jak ukazuje i její aktuální dílo Kjære Rikard (Drahý Richarde) situované do konce 19. století. To je postaveno na dopisech překlenujících desetileté odloučení otce, misionářem na Madagaskaru, a jeho syna, který zůstal v Norsku.

Kde můžete autorku vidět

> výstava Drahý Richarde
> beseda v rámci Velké komiksové soboty

Odkazy

leneask.blogspot.cz